De demo is op grotendeels opgenomen op video en is geplaatst op You tube.
Via onderstaande links kan je deze bekijken. Veel kijkgenot.