examen etiquette
                                                                                    Kyu-examens.Voor een examen wordt je uitgenodigd, het is geen verworvenheid na x uren training.

De Kyu-examens worden afgenomen in clubverband en daar hoort de nodige etiquette te worden gerespecteerd. Respect voor “de weg” respect voor uw sensei en bovenal respect voor elkaar.

Wanneer u uitgenodigd wordt om examen te doen heeft u normaal uw partner (uke) al gekozen. Zoniet, groet er dan een uit de rij aanwezigen.

Leg eerst uw wapens op een makkelijk bereikbare plaats zodat, indien er wapens worden gevraagd, een leerling-toeschouwer ze u snel kan brengen.

Hier is dus een taak weggelegd voor de toeschouwer: wanneer er wapens worden gevraagd, rijk ze dan aan zo wordt er geen tijd verloren en wordt de harmonie en continuïteit van het examen gerespecteerd.

Aangezien alle uke’s in seiza zitten groet u uw uke ook in seiza. Een weigering zou erg beledigend zijn, maar dat komt dus nooit voor.
De voorwaarde is wel dat uw uke minstens uw niveau heeft en wat vergelijkbaar is in gestalte.

Alle kandidaten gaan dan op een lijn zitten, naar de kamiza (de foto van O-sensei) gericht.

Alle uke’s nemen hun plaats in achter hun kandidaat; de hoogst gegradueerde (uke/tori) declameert:

1.     “Shomen ni rei”.
Kandidaten en uke’s groeten naar de kamiza
2.     “Sensei ni rei”
Kandidaten en uke’s groeten naar sensei of jury.
3.     “O-tagai ni rei”.
Kandidaten en uke’s groeten elkaar.

4.     vervolgens zal de jury/sensei de opdrachten “declameren”.

Werk rustig.

Let op uw ademhaling en werk soepel en voldoende langzaam, zowel jij als je uke moeten het einde van het examen halen. Dit geldt in het bijzonder wanneer uw uke ook kandidaat is en je dus na je examen nog een tweede serie moet ondergaan als uke.

Aikido is uw aanvaller laten voelen dat een tweede keer aanvallen zinloos is, dit zonder hem te beschadigen. Uw aanvaller zal enkel aanvallen wanneer hij controle over de situatie kan krijgen. Aikido is controle over uw aanvaller, dat begint in de eerste plaats met zelfcontrole.
Dit moet zichtbaar zijn op een examen, laat je ademhaling je tempo bepalen, niet je zenuwen.

Werk elke beweging zorgvuldig af.

Werk elke oefening af ook al wordt er middenin uw oefening een volgende opdracht gegeven.
Eventueel kan je middenin je oefening wel van oefening veranderen, maar niet afbreken en herbeginnen.
Dit geldt ook wanneer je middenin je beweging merkt dat je de verkeerde oefening maakt. Werk de “verkeerde” oefening dan netjes af en dan pas begin je met de juiste oefening.

In Aikido zijn er geen verkeerde bewegingen, “anders” dan wat opgelegd is is gewoon anders, niet verkeerd.

Wanneer “Omote” en “Ura” niet worden gespecificeerd wordt er verondersteld dat men ze beiden laat zien, met duidelijk onderscheid tussen beide vormen. Tracht de vorm (ura-omote) doorheen heel de oefening te volgen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de uke (en hierin schuilt ook de reden dat vaak examens worden afgelegd met een kandidaat als uke).

Let in de loop van je examen op je kleding. Schik loshangende kleding snel terug vast, maar zorg er vooral voor dat alles mooi vast zit voor je aan je examen begint.

Je moet natuurlijk altijd een propere keikogi dragen, tijdens elke training. Voor examens in het bijzonder is het erg beledigend om onverzorgd op de tatami te verschijnen.

Na het examen (yamen) ga je terug op je originele plaats zitten en herhaalt de ceremonie zich in omgekeerde volgorde.

Nota: Volgens de methode van Matsumoto Sensei wordt de volgorde behouden, het hang dus af van de dojo waar je traint.

                                                                                   
Dan examens

Meer van ’t zelfde

Dan examens worden in een grotere organisatie afgenomen. De Etiquette is niet belangrijker, maar zoals ook de rest van het examen moet het natuurlijk en vlot overkomen.

Leg uw wapens klaar evenwijdig aan de kamiza respectievelijk van achter naar voor:Jo, Bokken, Tanto.

De punt én de snede van de bokken en tanto wijzen weg van de kamiza.

Ga voor uw wapens zitten

De eerste kandidaat zet zich uiterst rechts (wanneer je naar de kamiza kijkt)

De tweede kandidaat zet zich 2-3 meter links van de eerste …

Indien je met je eigen uke’s mag opkomen dan nemen zij plaats in achter je wapens.

Indien beide kandidaten elkaars uke zijn dan is de eerste en de derde en de vijfde… eerst tori.
De tweede, vierde, … kandidaat is dan eerst uke.

Voor de rest is het helemaal hetzelfde behalve dat er op ’t eind extra uke’s worden gevraagd voor niningake of saningake.
Voorbeeld plaats nemen bij examen volgens etiquette
klik om te vergroten